Liczba odwiedzin strony: 22138 Osób na stronie: 1
 

Ad Rem. Kancelarie radców prawnych.
Knobloch, Krysiak, Pasternak

 
 
Ad Rem. Kancelarie radców prawnych.
Knobloch, Krysiak, Pasternak
 
Piotrkowska 192 lok. 3
90-368 Łódź
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 102 poz. 693 - Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2007 r.) Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  1. Określa się wzory zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych:...
Monitor Polski 2004 Nr 32 poz. 574 - Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2004 r
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2004 r. (M.P. z dnia 27 lipca 2004 r.) Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, iż według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2004 r....